Historiaa

Vaajakosken Eläkeläiset ry on perustettu 10.4.1960. Kyseisenä päivänä Vaajakosken eri taajamista kokoontui ihmisiä yhteiseen kokoukseen perustamaan omaa yhdistystä. Paikalla oli 23 henkilöä.

Yhdistyksen ensimmäiseen johtokuntaan valittiin Lauri Palonen puheenjohtajaksi, Edla Hantunen sihteeriksi, Nestori Ahvenainen taloudenhoitajaksi sekä jäseniksi Elisabet Saarinen ja Tyyne Savolainen. Yhdistys oli ensimmäinen eläkeläisyhdistys Vaajakoskella.

Johtokunta oli hyvin aktiivinen. Se lähestyi kirjeitse Jyväskylän Maalaiskunnan kunnanhallitusta eläkeläisten asuntotilanteesta. Kirjeessä vaadittiin rakennettavaksi Vaajakoskelle halpoja vuokra-asuntoja. Syksyllä 1962 valtuusto antoi siunauksen kunnanhallituksen esitykselle varata määräraha rakentamiselle vuoden 1963 talousarvioon. Yhdeksän asuntoa rakennettiin vuonna 1965 ja jatkoa tuli myöhemmin.

Näin Vaajakosken Eläkeläisten uutteran toiminnan seurauksena alettiin rakentaa vanhuksille ja eläkeläisille "halpavuokraisia asuntoja".

Yhdistyksen jäsenmäärä nousi tasaisesti, vuonna 1957 oli jo 157 jäsentä.

80-luvulla johtokunta toimitti kirjelmän, jossa oltiin huolestuneita vanhusten palvelukeskuksen puuttumisesta. Kirjelmä vaikutti osaltaan siihen, että palvelukeskus saatiin Vaajakoskelle vuonna 1993.

90-luvun loppupuolella jäsenmäärä oli alimmillaan 72 maksanutta jäsentä. Rasiläisiä oli 30 henkilöä. Suurten ikäluokkien tullessa eläkeikään, jäsenmäärä lähti tasaiseen nousuun. 2000-luvulla maksaneita jäseniä oli 92, ja siitä nousu on jatkunut näihin päiviin saakka. Vuoden 2015 lopussa jäseniä oli 118.

Vaajakosken Eläkeläiset ry:n pitkäaikaisia puheenjohtajia ovat olleet Lauri Palonen 1960-68, Toivo Kaipainen 1971-79, Toivio Lämsä 1985-92, Voitto Hulden 1993-2003 sekä Matti Lindqvist 2004-2013.


10.9.2016 Matti Pöppönen, puheenjohtaja